SELAMAT DATANG KE LAMAN INTERAKSI MAYA SMK DATUK PETER MOJUNTIN & SK ST. ANNE LABUAN

Saturday, April 27, 2013

VIDEO TEKNOLOGI HIJAU

PERKONGSIAN MAKLUMAT
Memelihara dan memulihara KELESTARIAN alam sekitar melalui
KEMPEN KECEKAPAN TENAGAVideo Cara Mengamalkan Kecekapan Tenaga


video Langkah Menjaga Alam Sekitar

PERKONGSIAN MAKLUMAT
SMK Datuk Peter Mojuntin telah menyertai Program Anugerah Sekolah Cekap Tenaga 1 Malaysia bermula MAC 2013 hingga OGOS 2013. Program ini bertujuan membentuk kesedaran tentang peri pentingnya kita mengubah cara hidup agar lebih menghargai keperluan tenaga elektrik yang dijana untuk kegunaan seharian.

PEMANASAN GLOBAL & PARAS LAUT

oPemanasan global dan perubahan iklim adalah disebabkan oleh peningkatan kesan rumahhijau
oPenggunaan sumber tenaga fosil (80% tenaga dunia) seperti arang batu, minyak dan gas asli bagi menjana tenaga menghasilkan karbon dioksida tambahan di atmosfera
oHaba bumi akan terperangkap di dalam atmosfera dan bumi menjadi lebih panas
oSeterusnya mengubah iklim sesuatu tempat
oProses antropogenik yang bermaksud “manusia penyebabnya”


Friday, March 15, 2013

SELAMAT DATANG KEPADA SK ST. ANNE LABUAN

SMK Datuk Peter Mojuntin mengucapkan Selamat datang kepada semua warga SK St. Anne Labuan. Kami mengalu-alukan lawatan dari pihak SK St. Anne Labuan ke Laman Interaksi Maya Mentor Mentee ini. Sebarang maklumat boleh dikongsikan bersama untuk menambahbaik ilmu dan kemahiran sedia ada.

LAWATAN KE KOREA 2011

Lawatan Ke Korea pada tahun 2011

Pertunjukan kebudayaan oleh pelajar - semasa lawatan ke Korea

SILANG BUDAYA antara dua Negara

Lawatan ini memberi pengalaman baru kepada pelajar

Selamat Datang Kepada pelajar-pelajar TSC - Program SISTER SCHOOL

SAMBUTAN HARI 1 MALAYSIA 2012 

Pertukaran pelajar bersama 'Tallangtta Sister School' - 2012


  • Laman ini membuka jaringan perkongsian ilmu serta kemahiran antara kedua-dua buah sekolah dalam semua aspek yang memberi impak positif kepada peningkatan profesionalisme guru serta proses pembelajaran kepada pelajar.

Pelajar dari 'Sister School - jaringan antara SMKDPM & Tallangatta Secondary School -  kehadiran pelajar dari Tallangatta Secondary School ini adalah hasil jaringan antarabangsa antara kedua-dua buah sekolah.
  • Pertukaran pelajar bukan sahaja menambahbaik kualiti akademik dan kemahiran, malah membentuk satu budaya baru dan pengalaman mencabar kepada mereka. 

kemahiran menghasilkan emas' untuk aktiviti Lestari 
Hasil Jaringan Antarabangsa kepada kedua-dua sekolah :
  • Pelajar-pelajar didedahkan dengan budaya 1 Malaysia.
  • Pelajar - pelajar SMKDPM yang dihantar ke Tallanggata S.School turut menerima pendedahan budaya pembelajaran dari TSC.
  • Kedua-dua belah pihak saling berkongsi maklumat melalui laman maya "Sister School',dimana segala ilmu dan kemahiran dapat dikongsi dengan seoptima mungkin.